Hushållens lån

Under september 2013 var hushållens lån hos monetära finansinstitut MFI (t ex banker och bostadsinstitut) 2 864 miljarder kronor. Det är en ökning med 127 miljarder jämfört med september 2012. Det som ökar är i första hand bostadslånen – de stod för 113 av de 127 miljarderna.

Stig Björne

Den årliga ökningstakten på bostadslånen uppgick till 5,1 procent i september. (som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter). Av de totalt utestående knapp 2,9 miljarderna i lång hos MFI stod bostadslånen för 2 307 miljarder eller ungefär 80 procent. Övriga lån utgörs bland annat av lån till konsumtion samt övriga lån där bland annat lantbruksfastighet utgör säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick i september till 171 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 3,7 procent.

I september hade hushållens lån från en årlig tillväxttakt på 4,8 procent. Det innebär att tillväxttakten var oförändrad jämfört med augusti men alltså högre än för ett år sedan då takten var 4,5 procent.

Den genomsnittliga räntan på nya avtal (hushåll) var lägre i september än i augusti. Genomsnittsräntan var 2,96 procent i september jämfört med 2,99 procent i augusti. Nedgången kan främst förklaras av nedgången i den rörliga räntan, som sjönk från 3,01 procent i augusti till 2,94 procent i september. Den genomsnittliga räntan på nya avtal för bostadslån var i september oförändrad jämfört med augusti och uppgick till 2,87 procent.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

  Ränta,
hushållens
nya låneavtal
Tillväxttakt,
utlåning
till hushåll
Ränta,
icke-
finansiella
företags
nya
låneavtal
Tillväxttakt,
utlåning till
icke-
finansiella
företag
sep ‑12 3,57 % 4,5 % 3,19 % 2,8 %
aug ‑13 2,99 % 4,8 % 2,76 % 1,9 %
sep ‑13 2,96 % 4,8 % 2,89 %  1,0 %

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.