Tillväxt i detaljhandeln – Försäljningsvolymen ökade

Detaljhandeln i landet fortsätter att visa på förbättrade siffror. Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade med 1,6% under september 2013 i jämförelse med september föfra året.

Stig Björne

Sällanköpsvaruhandeln stod för 2,8%t av ökningen medan dagligvaruhandeln ökade med blott 0,1% (kalenderkorrigerat). Dagligvaruhandeln ökade med 2,2% och sällanköpshandeln ökade med 1,8%. I löpande priser ökade omsättningen med 2,0% för samma period.

Perioden augusti till september 2014 ökade detaljhandelns försäljningsvolym med 0,2%. Under det senaste kvartalet (juli-sept) ökade försäljningsvolymen med 0,3%, jämfört med närmast föregående kvartal (april-juni) med hänsyn tagen till säsong och kalender.

HUI Research har med Statistiska Centralbyrån mfl har kommenterat statistiken:

Detaljhandeln fortsätter att leverera försiktiga tillväxttal och ökade i september med 2,0 procent. En del av tillväxten kan förklaras av prisökningar. Det ökade matintresset innebär också att en del av det kapital som frigörs i och med minskad konsumtion av sällanköpsvaror istället läggs på livsmedel vilket gynnar dagligvaruhandeln. Sällanköpsvaruhandeln visar sin starkaste utveckling sedan i maj och har nu haft flera månader med positiv utveckling, vilket indikerar att vi är på väg åt rätt håll. Dagligvaruhandeln visar ännu en positiv försäljningsmånad. 

HUI:s prognos för helåret ligger på 2% tillväxt och hittills i år är den uppe i 1,5%. HUI tror det är sannolikt att vi kan se en vändning i branschen under årets sista kvartal med ökad tillväxt.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.