Stig Björne: Lägre inköpschefsindex

Inköpschefsindex (PMI) publiceras av Swedbanks/Silf i början av varje månad. Om PMI ligger över 50 indikerar det tillväxt inom industrin och under 50 det motsatta.

Stig Björne

För oktober månad så sjönk PMI med fyra indexenheter till 52 och samtliga ingående delindex (förutom index för leverantörernas leveranstider) bidrog till ett lägre PMI totalt sett. Delindex för orderingången (alltså lägre orderingång) svarade för det största negativa bidraget.

Den svagare orderingången gav emellertid ett begränsat avtryck i index för storlek på orderstockar. Såväl PMI-total som samtliga delindex, förutom index för sysselsättning, befinner sig fortsatt över 50 och således i tillväxtzonen.

Sysselsättningens index föll ned under 50-strecket och indikerar därmed en svag sysselsättningsutveckling inom industriföretagen – något som bekräftas av bland annat AKU. Det är sysselsättningen i andra branscher som ökar. Delindex för leveranstider var, i stort sett oförändrat, och noterades i tillväxtzonen för tredje månaden i rad. Index för lager steg med 2 indexenheter och bidrog därmed negativt till PMI total.

Att delindex för både produktion och orderingång legat över 50-strecket sedan februari samtidigt som delindex för orderstockar noteras i tillväxtzonen bidrar sannolikt till att företagen ser en stigande produktion det närmaste halvåret.

Att index för produktionen noterats över 50-nivån hela 2013 tillsammans med en dämpad sysselsättningsutveckling indikerar att produktiviteten i industrin förbättras. Någon ökning av sysselsättningen i industrin är svår att se generelllt.

Inköpschefsindex för oktober 2013

ICI

PMI

  Säsongrensat

Seasonally adjusted

Icke säsongrensat
2013 Apr 49,6 51,9
  Mar 52,1 53,7
  Feb 50,9 52,0
  Jan 49,2 47,5
2012 Dec 44,6 40,4
  Nov 43,2 40,6
  Okt 43,1 42,0
  Sep 44,7 45,9
  Aug 45,1 48,0
  Jul 50,6 46,6
  Jun 48,4 50,2
  Maj 49,0 50,8
  Apr 50,2 52,4
  Mar 50,2 51,5
  Feb 50,3 51,1
  Jan 51,4 49,6

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.