Tillväxtanalys: Fler nystartade företag

Antalet nya företag i Sverige ökar. Tillväxtanalys som är ansvarig för det officiella statistiken för nya företag och konkurser bland annat. Det andra kvartalet 2013 ökade antalet nystartade företag med två procent jämfört med första halvåret 2012. 

Stig Björne

Totalt sett startade 16 600 företag under det andra kvartalet 2013 vilket är en ökning med två procent i jämförelse med andra kvartalet 2012 (då det startades 16 342 företag). I Stockholms län startades 5 100 företag vilket är mest i landet och motsvarar 31 procent av de nya företagen startades där (en betydligt högre andel än som motiveras av motsvarande befolkningsandel). I Västra Götalands län startades knappt 2 700 nya företag (16 procent av samtliga nya företag) och i Skåne län var antalet 2 400 företag (14 procent av samtliga).

Ökningen på länsnivå var nio procent för Stockholms län, två procent i Västra Götalands län och mer eller mindre oförändrat i Skåne. De olika branscherna då? Sett till de största branschgrupperna ökade antalet nystartade företag med 4 procent inom Handel, service och motorfordon och med 7 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Den bransch där nyföretagandet minska mest var Bygg och anläggning där minskningen var fyra procent (kanske har effekterna av ROT toppat?).

Vad gäller associationsformer så ökade aktiebolag med fyra procent, antalet handels- eller kommanditbolag med åtta procent, medan antalet nya enskilda näringsidkare var praktiskt taget oförändrat.

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal www.tillvaxtanalys.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.