Stig Björne: Rekord i fondvärde

De svenskregistrerade aktiefonderna har ökat rejält i värde under året. Det totala fondvärdet i svenskregistrerade aktiefonder uppgick i slutet av tredje kvartalet till mer än tusen (1 052) miljarder kronor. Detta är 67 miljarder mer i jämförelse med kvartalet innan. Det är samtidigt första gången en enskild fondkategori överskrider 1 000 miljarder i fondvärde.

Stig Björne

Värdet på räntefonderna var mer eller mindre oförändrat, 217 miljarder kronor. Att förmögenheten i aktiefonder steg så pass dels nettoinflödet i aktiefonder (4,3 miljarder) och framför allt sannolikt stigande börskurserna på världen börser under det tredje kvartalet.

Hushållens fondförmögenhet (i direkt ägande) i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick till 394 miljarder kronor och är en ökning med 16 miljarder jämfört med föregående kvartal. Hushållens nettosparande i fonder var 2,5 miljarder under kvartalet. Det indirekta fondsparandet (premiepension och fondförsäkringar) ökade med 22 respektive 30 miljarder under tredje kvartalet. Totalt uppgick hushållens indirekta fondinnehav i premiepension till 449 miljarder och fondförsäkring till 525 miljarder.

Fondförmögenhet, 3:e kvartalet 2013

  Alla sektorer Hushåll
  Mkr Andel i procent Mkr Andel i procent
Fondförmögenhet 2 017 399 100 393 782 100
Aktiefonder 1 051 752 52 255 715 65
Blandfonder 295 213 15 81 680 21
Fond-i-fond 247 651 12 20 191 5
Räntefonder 217 277 11 16 951 4
Övriga fonder 205 506 10 19 245 5

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.