Brist på hyresrätter

Boverket har släppt en rapport om hyresregleringarna i Sverige. Den inte helt okontroversiella slutsatsen är att reglerade hyror skapar bostadsbrist. Man menar att allt för låga hyror på hyresrätter i attraktiva storstadsområden gör att det saknas 40 000 lägenheter, framförallt i Stockholm.

Stig Björne

Utifrån en samhällsekonomisk analysmodell som Boverket använt uppskattar man att bruksvärdessystemet (ordningen för hyresnivåerna och de förhandlingar som görs mellan fastighetsägarna och Hyresgästföreningen) har medfört att finns 40 000 hyreslägenheter för lite och störst är bristen i Stockholm och Göteborg. Boverket menar att bruksvärdessystemet därmed ligger bakom en betydande del av det som allmänt brukar uppfattas som den akuta bostadsbristen.

Boverket menar vidare att den helt dominerande delen av den skattade välfärdsförlusten (ca 90 %) kommer från ett ineffektivt utnyttjande av det befintliga beståndet (av hyresrätter). Man skattar de totala välfärdsförlusterna till ca 10 miljarder kronor per år.

Det finns fler problem med systemet menar man och det är att rörligheten på bostadsmarknaden minskar och det gör att det är mindre intressant för byggföretag/ fastighetsägare att bygga nya hyreslägenheter. Vidare menar man att bruksvärdessystemet gynnar dem som redan har en lägenhet och missgynnar dem som inte har.

Man kan emellertid ta ut högre hyror vid nybyggnation men Boverket pekar på att gapet mellan hyrorna i de befintliga hyreslägenheterna och i de nybyggda ökar risken med att investera i nya eftersom det är de som blir vakanta om efterfrågan sjunker.

Boverkets rapport säger väl det många debattörer har lyft fram (Klas Eklund häromsistens). Men att avskaffa hyresregleringarna i någon form finns inte på något politiskt partis agenda så bruksvärdessystemet lär finnas kvar tills vidare.

Ladda ned hela rapporten här

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.