Tillväxtanalys: Ägarskiften i den svenska företagsstocken

TillväxtanalysMyndigheten Tillväxtanalys har fått i uppdrag att kartlägga potentiella och genomförda ägarskiften i den svenska företagsstocken (alla företag eg.). Uppdraget har man fått av Regeringen mot bakgrund av att en stor grupp företagare i Sverige tillhör den generation som snart kommer att lämna arbets­marknaden och vad händer då med deras företag?

Stig Björne

Sverige en stor andel företag som ägs och drivs av individer äldre än 55 år i jämförelse med andra länder. En betydande del av dessa företag troligen att behöva skifta ägare inom en tioårsperiod då många helt enkelt går i pension.

Rapporten visar

  • 87 procent av företagen oförändrad status från ett år till ett annat, medan 2 procent skiftar internt (inom familjen), 6 procent skiftar externt och cirka 5 procent läggs ner. Med andra ord är det en relativt låg andel av företagen som får en ny intern ägare medan det är vanligare med externa ägarskiften.
  • Exit genom internt ägarskifte eller nedläggning av företaget är vanligare förekom­mande när dessa drivs av äldre företagsägare. Företag med färre anställda och lägre omsättning läggs ned i större utsträckning. Det är inga större skillnader i omsättning på de företag som skiftar internt eller externt re­spektive inte förändrar ägarstatus – åtminstone inte bland företagen med tio eller fler anställda. Större företag skiftas oftare externt till nya ägare oavsett företagarens ålder.
  • Företag där ägandet skiftas internt och alltså förs vidare till andra familjemedlemmar har en högre överlevnadsgrad än de företag som går till externa ägare. Detta resultat håller oavsett storlek på företaget (det vill säga både bland företag med färre än tio an­ställda och bland större företag).
  • Det finns skillnader mellan branscher i vilken utsträckning företag skiftas internt eller externt eller läggs ned. Högst andel externa skiften och nedläggningar återfinns inom hotell- och restaurangbranschen, grossist- och detaljhandel  samt jord- och skogsbruk.

Ladda ned rapporten här

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.