OECD:s prognos

OECD har presenterat sin senaste prognos om tillväxten i världen och enligt den är tillväxten på väg tillbaka om inte… OECD pekar dock på ett stort antal osäkerhetsfaktorer som gör att det finns betydande risker för en nedsida i tillväxtsiffrorna.

Stig Björne

Till skillnad från när Kina, Indien och Brasilien drog världsekonomin fungerar den allt mer sammankopplade världen som kommunicerande kärl där utvecklingen i ett stort land påverkar de andra  i allt större utsträckning.

BRIC-länderna växer nu inte bara långsammare, man har kända strukturella problem som behöver adresseras för att få ekonomierna att lyfta på sikt. Råvarutunga Ryssland inte minst. Det akuta hotet mot världsekonomin om budgettaket i USA har skjutits på framtiden. Detta skapar osäkerhet som i värsta fall – om Washington går in i ett politiskt dödläge – kan resultera i att luften går ur den globala återhämtningen.

OECD pekar på tillväxt, men återhämtningen går långsamt och risken för bakslag är stor trots centralbankens räntesänkning härförleden. OECD pekar på att det är svårt att förena tillväxt som är stark nog att minska skuldbördan med massiva åtstramningar för att återvinna en god konkurrenskraft. Men man pekar på att Grekland, Spanien och de andra krisländerna i Sydeuropa ändå går åt rätt håll är i full fart. Grekland har på tre år sänkt sina lönekostnader dramatisk (vilket i och för sig påverkar köpkraften hos befolkningen).

Läs hela rapporten på www.OECD.org

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.