Stockholms stad blev Årets tillväxtkommun 2013

En gång per år delar priset för årets tillväxtkommun ut av Arena för tillväxt (grundat av SKL – Sveriges kommuner och landsting samt ICA och Swedbank) och Sweco EuroFutures.

Stig Björne

I veckan delades priset för 2013 ut av Näringsministern Annie Lööf till Stockholms stad i Stockholms stadshus. Priset har Stockholms stad fått enligt nedanstående.

Stockholms stad är dragloket i Stockholmsregionen och norra Europas ledande tillväxtregion. Stockholm utmärker sig i innovationskraft, ett kunskapsintensivt och diversifierat näringsliv och ett nyföretagande som är i särklass högst i landet.

Genom ett målmedvetet näringslivsarbete har Stockholm byggt vidare på dessa goda förutsättningar och förstärkt regionens tillväxtpotential och attraktionskraft. Stockholm har lyckats locka till sig nya företag och utländska investeringar, förbättrat servicen till näringslivet i regionen och bidragit till ett gott företagsklimat. Ett tydligt hållbarhetsperspektiv genomsyrar Stockholms tillväxtarbete och tar sig uttryck i den nybebyggda stadsmiljön som syftar till att skapa en levande, grön och trygg livsmiljö för de som bor, besöker och verkar i staden.

Bakgrunden till att priset instiftats är för att visa på kommuner som själva skapar förutsättningar för tillväxt med fokus på politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande. Att andra kommuner ska lära av exemplet.

Läs mer på www.arenafortillvaxt.com

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.