Fler sysselsatta inom hotell och restaurang

SCB har presenterat sin ”Kortperiodiska sysselsättningsstatistik” för det tredje kvartalet för i år. Den visar att det totala antalet anställda i Sverige ökade med 1,3 procent under kvartalet till ca 4 316 000 personer i jämförelse med andra kvartalet 2013.

Stig Björne

Lönesumman ökade totalt med 3,1 procent. Antalet anställda inom den privata sektorn ökade med 1,6 procent och lönesumman med 2,3 procent och i den offentliga sektor ökade antalet anställda med 0,8 procent och lönesumman med 4,9 procent (förvånansvärt mycket kan tyckas mer än dubbelt så mycket som den privata).

Antalet anställda inom Hotell och restaurang ökade med 11,4 procent och lönesumman med 7,3 procent medan antalet anställda inom Tillverkningsindustrin minskade med 2,8 procent och lönesumman med 0,5 procent. Detta har bekräftats av annan statistik att restaurangbranschen går bra medan industrin går mindre bra.

Antalet anställda inom statlig sektor ökade med 2,1 procent. Antalet anställda inom kommunal sektor ökade med 0,7 procent medan det blev marginellt färre anställda inom landstingen, minus 0,1 procent. Lönesumman i kommunal sektor ökade med 5,2 procent, landstingen med 4,5 procent och statlig sektor med 4,6 procent.

Totalt fanns det 50 700 lediga jobb under tredje kvartalet 2013. I privat sektor fanns 41 500 lediga jobb och övriga 9 200 fanns i den offentliga sektorn.

Läs mer på www.scb.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.