Restaurangbranschen går starkt

Det fortsätter se bra ut för restaurangbranschen i Sverige. Under oktober 2013 ökade försäljningsvolymen med 3,1 procent i jämförelse med oktober 2012. Av delbranschernan så har det gått bra för de flesta.

Stig Björne

Särskilt bra gick det dock för kaféer som ökade med drygt åtta procent, lunch- och kvällsrestauranger med cirka fem procent. Totalt sett har lunch- och kvällsrestauranger (som är den enskilt största delbranschen) hittills i år ökat försäljningsvolymen med 4,6 procent jämfört med samma period förra året. Sett till försäljning i löpande priser ökade restaurangbranschen totalt med 4,4 procent i september, jämfört med september 2012.

Branschorganisationerna kommenterar statistiken:

Efter en svagare kalenderkorrigerad omsättningstillväxt i volym under september var tillväxten i oktober tillbaka på ett högt tillväxttal. Den starka tillväxten sker dessutom från en hög nivå, då tillväxten i oktober 2012 jämfört med oktober 2011 var mycket stark… I cafékategorin fortsätter dock tillväxten att vara extremt stark

Försäljningsvolymen inom kaféer ökade med 8,2 procent i oktober, vilket var den starkaste utvecklingen bland de olika restaurangkategorierna. Lunch- och kvällsrestauranger ökade sin försäljningsvolym med 4,9 procent i oktober. Den kategori med lägst utveckling var personalrestauranger, vars försäljningsvolym minskade med 2,9 %.

Försäljningsutveckling oktober

  Om-
sättning
mkr,
inkl
moms
  Förändring
2012-2013
i procent
Oktober 2012 2013 Värde Volym*  
Total restaurangförsäljning 8 529 8 901 4,4 3,1  
Hotellens restaurangförsäljning 1 270 1 309 3,1 1,9  
Kaféer/Konditorier 455 499 9,5 8,2  
Snabbmatsrestauranger 1 114 1 125 1,0 ‑0,2  
Lunch- och kvällsrestauranger 3 589 3 810 6,2 4,9  
Trafiknära restauranger 661 699 5,8 4,5  
Nöjesrestauranger, pubar, barer 962 989 2,8 1,6  
Personalrestauranger 479 471 ‑1,7 ‑2,9  

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.