Fortsatt prisökning på bostäder

Nu har huspriserna stigit 10 månader i rad. Senaste de inte gjorde det var i januari i år. Varje enskild månad under februari till november i år har huspriserna stigit eller varit oförändrade.

Stig Björne

Sett på löpande kvartal september – november 2013, jämfört med föregående period juni – augusti 2013, har priserna stigit med 1 procent generellt för hela riket.

Sett till regionerna så har det motsvarande period varit stigande priser i 10 av Sveriges 21 län, medan det i 6 län redovisas sjunkande priser. Det är fortsatt stora prisuppgångar ibland annat Västernorrlands län (beror i och för sig på att priserna är så låga så även små ökningar får genomslag) med 6 procent, följt av Västmanlands län med 5 procent. Det län där priserna på småhus sjönk mest var Jämtland med 4 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna med 1 respektive 2 procent.

På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med drygt 3 procent. Uppgången har fördelat sig regionalt med prisökningarn i 17 av 21 län. Även i detta fall är prisuppgången störst i Västernorrland följt av Västerbottens län. Endast ett län redovisar sjunkande priser, Gävleborgs län med 1 procent. Nu kostar ”den svenska småhuset” 2,1 miljoner kronor (dvs genomsnittspriset för riket).

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (september – november 2013) jämfört med föregående period (juni – augusti 2013) samt föregående år ( september – november 2012)

  Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) K/T-tal senaste period K/T-tal före-gående period K/T-tal före-gående år Förändring i procent från före-gående period Förändring i procent från före-gående år
Län              
Stockholm 1 923 3 920 1,45 1,43 1,38 +2 +5
Uppsala 411 2 391 1,48 1,51 1,48 -2 0
Södermanland 373 1 864 1,46 1,43 1,38 +2 +6
Östergötland 526 1 959 1,50 1,46 1,43 +3 +5
Jönköping 446 1 455 1,45 1,43 1,43 +2 +2
Kronoberg 237 1 260 1,40 1,44 1,38 -3 +1
Kalmar 387 1 178 1,42 1,42 1,41 0 +1
Gotland 92 1 920 1,43 1,46 1,37 -2 +4
Blekinge 234 1 417 1,42 1,36 1,39 +4 +2
Skåne 1 624 2 182 1,38 1,38 1,36 0 +1
Halland 451 2 366 1,46 1,46 1,42 0 +3
Västra Götaland 1 938 2 251 1,51 1,48 1,43 +1 +5
Värmland 401 1 212 1,45 1,45 1,45 0 0
Örebro 370 1 392 1,52 1,51 1,47 +1 +3
Västmanland 362 1 649 1,44 1,38 1,37 +5 +5
Dalarna 426 1 166 1,53 1,53 1,51 0 +1
Gävleborg 465 1 166 1,46 1,48 1,47 -1 -1
Västernorrland 368 1 047 1,62 1,54 1,49 +6 +9
Jämtland 163 1 308 1,53 1,59 1,53 -4 0
Västerbotten 392 1 380 1,63 1,57 1,53 +4 +7
Norrbotten 407 1 108 1,71 1,72 1,61 -1 +6
Storstadsområde              
Stor-Stockholm 1 923 3 920 1,45 1,43 1,38 +2 +5
Stor-Göteborg 1 092 3 141 1,49 1,48 1,41 +1 +5
Stor-Malmö 681 2 759 1,33 1,33 1,30 0 +2
Hela landet 11 996 2 114 1,48 1,46 1,43 +1 +3

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.