Bostadsbrist och missmatchning av lediga lägenheter

Att det råder bostadsbrist i stora delar av Sverige är knappast någon nyhet. I de större städerna och storstadsområdena är bostadsbristen påtaglig – inte minst av hyresrätter. Kötiden i Stockholm kan vara upp till 20 år. Det finns dock lediga lägenheter i Sverige.

Stig Björne

I september i år var inte mindre än 26 000 hyreslägenheter outhyrda. Andelen är nästan två procent av samtliga hyreslägenheter i flerbostadshus (hyreshus). Andelen är dock minskande, 2011 var fyra procent outhyrda. Undersökningen baseras på samtliga lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag samt ett urval av lägenheter i privatägda fastigheter.

Antalet lägenheter lediga för omedelbar uthyrning var ungefär 13 600. Jämfört med 2011 är det ungefär 2 500 färre lägenheter tillgängliga för uthyrning.

Outhyrda bostadslägenheter åren 2006-2013

Orsak September
  2006 2007 2008 2009 2011 2013
Lediga till uthyrning 23 899 19 817 18 590 24 951 16 128 13 648
Under reparation eller ombyggnad 6 868 7 287 5 583 6 257 8 573 10 078
Utrymda p.g.a. förestående rivning 1 080 1 098 340 647 903 768
Outhyrda av annan orsak 1 742 2 102 1 899 2 082 1 803 1 708
Outhyrda totalt 33 589 30 304 26 412 33 937 27 407 26 202

Det är inte i de större kommunerna som det finns någon uppsjö av outhyrda lägenheter. 10 000 eller ca 73 procent av de lägenheter som står lediga för uthyrning återfinns i kommuner med färre än 75 000 invånare. Ofta i mindre kommuner på landsbygden med en nedåtgående demografisk spiral.

Därför blir man knappas förvånade när man ser att högst andel lediga lägenheter i det allmännyttiga beståndet finns i Bengtsfors (Dalsland drabbat av många industrinedläggningar och minskande befolkning) med 15,0 procent, följt av Sorsele i Västerbottens inland med 14,0 procent.

Grundproblemet för riket som helhet är att de lediga lägenheterna inte finns där folk vill bo i första hand utan tvärtom. Något hopp om fler lediga lägenheter i storstäderna eller regioncentra tycks inte vara sikte.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.