SCB: Koldioxidutsläppen ökar inte i Sverige

Statistiska centralbyrån har gjort en djupanalys av CO2-utsläppen i Sverige. Tidigare har utsläppen samspelat med utvecklingen av BNP, men under de senaste 15-20 åren har emellertid sambandet brutits. SCB ser nu att utsläppen ligger stilla trots att ekonomin tillväxer.

Koldioxidutsläppen kan delas in i två olika huvudgrupper: utsläpp från stationära källor som uppvärmning, elektricitet och industrins processer samt utsläpp från transporter.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.