Fortsatt minskning av utrikeshandeln

Varuexporten i november var på 94,5  varuimporten på 90,5 miljarder. Överskottet har ökat med 1 miljard i jämförelse med november 2012. Minskad handel ligger bakom att nettot har ökat. Värdet på den svenska exporten av varor minskade med 5% i jämförelse med november 2012.

Handelsnettot visar på ett överskott på 4,4 miljarder kr för november 2013. Totala värdet på varuexporten var drygt 1 000 miljarder kronor och varuimportvärdet knappt 950 miljarder.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.