Bankerna tror på ett bättre 2014

ALMI Företagspartner AB har presenterat sin kvartalsvisa undersökning om lokalbankschefers syn på utvecklingen lokalt. Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA – Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

Stig Björne

Undersökningen baseras på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer runt om i landet.

Precis som i många andra bedömningar inför 2014 så tror bankkontorscheferna att konjunkturen blir bättre år 2014.

  • Respondenterna tror att inledningen av 2014 blir lite avvaktande men att det sedan blir allt bättre.
  • Första kvartalet förväntar sig 35 procent att konjunkturen stärks och
  • sett över året tror hela 79 procent på en fortsatt förstärkning av konjunkturen.
  • Inför 2013 trodde en betydande majoritet att konjunkturen skulle försvagas.
  • En tredjedel säger utlåningen ökade under sista kvartalet 2013.
  • Fyra av fem tror att utlåningen kommer att öka på ett års sikt.
  • Bankkontorens tro på framtiden är den högsta på flera år.

Enligt ALMI har det har blivit något lättare för företagen att få lån även om det fortfarande är något svårare för nya företag att få lån jämfört med bankernas befintliga företagskunder.

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda. Läs mer på www.almi.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.