Fallande räntor i slutet av 2013

Redan innan Riksbankens sänkning av Reporäntan med 25 punkter i december så hade räntorna för hushållens bolåneräntor (nya avtal från MFI) fallit från 2,70 till 2,62 procent (gäller november).

Stig Björne

Det kan främst förklaras av att räntor på lån med bindningstid t.o.m. 3 månader sjönk från 2,61 till 2,56 procent. Begreppet MFI (monetära finansinstitut) innefattar bland anat banker. Även räntorna på övriga krediter från MFI sjönk.

  • Den årliga tillväxttakten på nya lån låg på 4,9 procent i november (samma som oktober).
  • Hushållens lån hos MFI var 2 891 miljarder kronor. Det är en ökning med 135 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Ökningen kan främst härledas till bostadslånen, som ökade med 116 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 5,2 procent i november.
  • Bostadslånen uppgår nu till ca 2 330 miljarder kronor.
  • Konsumtionslånen (hushåll) var 173 miljarder i november och hade en årlig tillväxttakt på 4,0 procent.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

  Ränta, hushållens nya låneavtal Tillväxttakt, utlåning till hushåll Ränta, icke-finansiella företags nya låneavtal Tillväxttakt, utlåning till icke-finansiella företag
nov 2012 3,29 % 4,5 % 2,90 % 2,0 %
okt 2013 2,96 % 4,9 % 2,88 % 1,4 %
nov 2013 2,89 % 4,9 % 2,74 % 1,3 %

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.