Bättre för restaurangbranschen

Restaurangbranschen går bra i landet. Senaste siffrorna visar att försäljningsvolymen för november 2013 att branschen som helhet ökade med 4,2%.

Särskilt bra gick det för kaféer och lunch- och kvällsrestauranger. Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med 5,3% i november 2013 jämfört med november 2012. Visita och DLF pekar på att man får gå tillbaka till januari och februari i år för att hitta tillväxttal på samma nivå som i november och att 2013 års tillväxt under november ”är särskilt imponerande.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.