Bättre för industriproduktionen

Produktionsutvecklingen inom industrin har varit synnerligen volatil – upp en månad och ned nästa.

Stig Björne

Under november 2013 ökade industriproduktionen med hela nästan sex procent (5,7) jämfört med oktober med hänsyn tagen till säsongen. Vid en jämförelse med samma månad 2012 ökade produktionen med 3,5 procent (och då korrigerat för kalender). De flesta delbranscher hade en god utveckling men bland annat var det industrin för elektronikvaror som hade stora uppgångar.

Att utvecklingen av produktionen på årsbasis har utvecklats väl är mycket positiv som konjunkturmarkör. Det var senast augusti 2012 som det var lika positivt. Sett på årsbasis var det förutom elektronikvaruindustrin också motorfordonsindustrin som ökade.

Enligt SCB har man reviderat förändringen i industriproduktionen för oktober, jämfört med september, med 1,1 procentenheter nedåt (total minskning med 2,8 procent).

Procentuella förändringar i produktionsvolym

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH Andel av förädlingsvärde 2012 nov/okt 2013 sep-nov 2013/jun-aug 2013 nov 2013/nov 2012
B+C Utvinning av mineral, tillverkningsindustri 100 5,7 ‑0,4 3,5
Industri för insatsvaror exkl energi 39,3 1,2 ‑0,7 1,6
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl D) 2,1 32,3 ‑36,1 ‑27,0
Industri för investeringsvaror 36,8 13,9 3,6 11,7
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 19,6 1,5 ‑2,3 ‑3,9
Industri för varaktiga konsumtionsvaror 2,1 2,4 ‑1,8 2,5
B Gruvor och mineralutvinningsind 5,4 10,5 ‑1,1 6,2
C Tillverkningsindustri 94,6 5,2 ‑0,2 3,3
10-12 Livsmedelstillverkning 7,5 0,2 ‑0,2 0,1
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- o lädervaruind 0,7 ‑0,6 ‑0,7 1,9
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 3,4 1,1 1,4 1,7
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 6,0 ‑0,6 0,8 ‑0,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 1,6 0,1 ‑1,6 ‑10,9
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 2,1 32,9 ‑36,3 ‑26,9
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 13,6 1,9 0,4 ‑3,7
22 Gummi- och plastvaruindustri 2,9 0,2 ‑0,1 ‑0,9
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 2,7 ‑1,2 ‑8,2 ‑7,2
24 Stål- och metallverk 4,3 ‑0,2 ‑0,5 4,3
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 9,1 1,3 0,6 ‑1,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 8,3 57,4 23,1 52,3
27 Industri för elapparatur 3,4 2,1 ‑0,2 1,2
28 Övrig maskinindustri 12,6 1,9 ‑7,1 ‑3,7
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 8,7 2,9 2,0 21,4
30 Annan transportmedelsindustri 2,5 ‑0,1 ‑1,0 ‑4,5
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 5,1 4,9 0,6 ‑2,5

1) Kalender- och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.

Uppgifter baseras i första hand på en webbenkät från SCB som görs varje månad. Den går ut till ca 2 300 ”företagsenheter” med en mycket hög svarsfrekvens – 80-85 procent. Läs mer på www.scb.se.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.