Inflationen ökar något

I december 2013 var inflationstakten 0,1%, som är oförändrat från november 2013. Konsumentprisindex steg med 0,3% från november till december 2013. Priser ökade  på transporter, resor och grönsaker. Billigare blev teletjänster, kaffe och el.

Enligt Dagens Industri så är ökningen oväntad enligt ”analytikerna”. I november var KPIF 0,7 procent. Enligt HIKP var inflationstakten i Sverige  0,4% i december 2013. För EMU-länderna var inflationstakten 0,9%.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.