Konsumtionen ökar i Sverige

Under november 2013 ökade de svenska hushållen konsumtionen med en 0,5%. Hushållens konsumtion ökade med 2,8% under november 2013 jämfört med november 2012. 

Den ökade konsumtionen bekräftar bilden av att de svensk hushållen har bidragit till att upprätthålla konjunkturen.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.