Fler utländska gästnätter

Över tid har Sverige fått allt fler utländska besökare. Det avspeglas inte minst i att natalet hotellnätter som kommer från utländska besökare ökar. Det visar Visitas rappor om besöksnärings utveckling.

Stig Björne

Under åren 2000 – 2012 har antalet utländska gästnätter ökat med hela två miljoner eller 42 procent. Det var 16 länder som stod för 70 procent av det totala antalet utländska gästnätter under 2012.

Den största ökningen står besökare från Norge ifrån. Antalet gästnätter från Norge har ökat med drygt en halv miljon under perioden 2000-2012. Från en halv miljon till knappt 1,2 miljoner. Som nummer två kommer besökare från Tyskland. 2012 hade svenska hotell 763 455 tyska gästnätter.

Det sammanlagda antalet gästnätter i Sverige från de 16 stora besökarländer uppgick 2012 till 4,8 miljoner. För att få en uppfattning om hur många det är så hade Spanien som under samma år hade 150 miljoner gästnätter och Italien som hade 88 miljoner utländska gästnätter från samma länder.

Visita pekar på att det finns ett tydligt långsiktigt samband mellan den svenska kronans växelkurs och antalet utländska gästnätter. När kronan stärks i förhållande till ett annat lands valuta påverkar det gästströmmarna negativt och vice versa. Man pekar på att idag så har den starka kronan och den förhållandevis höga prisnivån i Sverige en återhållande effekt på de utländska besöken. Läs mer på www.visita.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.