Befolkningsförändringar i kommunerna 2013

Under 2013 var det förhållandevis många kommuner där befolkningen ökade. Det brukar var ungefär hälften som ökar respektive inskar.

Under 2013 ökade befolkningen i 206 kommuner. Störst procentuell ökning hade Sundbyberg i Stockholm. Av de kommuner som växte mest under 2013 låg 10 i i Stockholms län. Vad gäller de lite större kommunerna så passerade Linköpings kommun 150 000 invånare, Örebro 140 000 och  Jönköping 130 000 invånare.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.