Ekonomin i landstingen 2013

De svenska Landstingen och regionerna hade 2013 ett negativt resultat på 1,8 miljarder vilket är en resultatförsämring med nästan sju miljarder i jämförelse med 2012.

Stig Björne

Diskonteringsräntan för beräkning av pensionsskulden sänkts är en orsak till det försämrade läget. De finansiella kostnaderna ökade därför med 8,4 miljarder och bidrog till ett negativt finansnetto. Landstingens skatteintäkter, intäkter från utjämningssystemet och generella statliga bidrag ökade med 3,9 procent. Landtingens nettokostnader ökade med 3,6 procent.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.