Ekonomin i kommunerna 2013

De svenska kommunerna visade totalt på ett överskott för 2013 på nära 16 miljarder kr, vilket är en ökning med 1,6 miljarder kr. Här ingår återbetalningen från AFA försäkring med 7,6 miljarder kr. Även i 2012 års resultat ingick en återbetalning från AFA.

Runt 90% av kommunerna visar ett positivt resultat före extraordinära poster . Det har sett tämligen bra ut de senaste tre åren totalt sett i kommunsektorn, men det säger inget om hur det ser ut i den enskilda kommunen.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.