Gällivare kommun i Norrbotten blev Årets Företagarkommun 2011

Organisationen Företagarna har i samarbete med Upplysningscentralen presenterat ”Årets Företagarkommun”. Mätningen görs genom att mäta tillväxten bland företagen i kommunerna. Undersökning rankar inte hur mycket företagen omsätter eller deras vinster, utan hur mycket mer de omsätter eller går med vinst jämfört med året innan. Titeln tilldelas alltså den kommun i landet vars företag har haft bäst tillväxttakt.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.