Småföretagsbarometern: Konjunkturavmattning men fortsatt tillväxt i småföretagen

Småföretagsbarometern för hösten 2012 skriven av Swedbank och organisationen Företagarna har kommit ut. Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den … [Read more...]

Stryper bankerna finansieringen till småföretagare?

Föreningen Företagarna har kommit med en analys om hur svenska småföretag betraktar den ekonomiska utveckling idag. Många småföretagen upplever en kraftigt försämrad konjunktur.  Text: Stig Björne … [Read more...]

Gällivare kommun i Norrbotten blev Årets Företagarkommun 2011

Organisationen Företagarna har i samarbete med Upplysningscentralen presenterat ”Årets Företagarkommun”. Mätningen görs genom att mäta tillväxten bland företagen i kommunerna. Undersökning rankar inte … [Read more...]