Stryper bankerna finansieringen till småföretagare?

Föreningen Företagarna har kommit med en analys om hur svenska småföretag betraktar den ekonomiska utveckling idag. Många småföretagen upplever en kraftigt försämrad konjunktur. 

Text: Stig Björne

57% av enkätsvaren i Företagarnas undersökning visar att konjunkturläget blivit sämre under det senaste kvartalet och avmattningen märks inom alla stora sektorer.

Ytterligare en viktig fråga som egentligen inte är knuten till konjunkturen är att småföretagen fått svårare med att finaisera sina verksamheter eftersom bankerna ställer allt högre lånevillkor. 71% meddelar att kraven på lånesäkerhet ökat på både eget kapital vid köp och vid ägarskiften. Men hur långt kan bankerna driva utvecklingen i den riktningen innan någon (kanske staten) måste gå in med andra typer av finansieringssystem för småföretag. Till exempel kreditgarantier.

Småföretagarna menar enligt en parallell undersökning att det under de senaste 5 åren blivit svårare att överhuvudtaget driva eget företag. Småföretagarna vill ha ett enklare regelverk, lägre skatter och tätare samarbeten mellan samhälle och näringsliv.

Småföretagarna är ändå optimistiska och 66% tror att deras företag kommer att växa de närmaste 8 åren. Framtidstron är det inget fel på alltså. Vad gäller kompetensförsörjningen så menar nära 6 av 10 att det är svårt att hitta rätt kompetens.

Vidare, om det inte går att finansiera verksamheten mha bankerna – vad ska då bankerna syssla med? Bolån?

Läs mer på www.foretagarna.se

Text: Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.