Småföretagsbarometern: Konjunkturavmattning men fortsatt tillväxt i småföretagen

Småföretagsbarometern för hösten 2012 skriven av Swedbank och organisationen Företagarna har kommit ut. Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den närmaste framtiden.

Rapporten säger att de mindre företagen fortsätter anställa. Konjunkturen för mindre företag har å anra sidan försvagats under hösten 2012. Trots att den svenska och internationella konjunkturen dämpats betydligt sedan i våras visar småföretagen en fortsatt tillväxtkraft. För andra mätningen i rad uppvisar företagen i Västerbotten den bästa konjunkturutvecklingen i landet.

Läs mer: Stig Björne – Näringsliv, tillväxt, ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.