Småföretagsbarometern: Konjunkturavmattning men fortsatt tillväxt i småföretagen

Småföretagsbarometern för hösten 2012 skriven av Swedbank och organisationen Företagarna har kommit ut. Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den … [Read more...]