In och utvandring i Sverige – Snart är 10 miljoner i Sverige

In och utvandring i Sverige

SBC:s befolkningsstatistik för år 2011 är klar. 2011 ökade Sveriges befolkning med 67,285 individer och vid årets slut blev den avrundat 9,5 miljoner. Utvandringen 2011 från Sverige blev 51 179 personer och var därmed större än den stora Amerikautvandringens som var som mest år 1887.

Bland Sveriges kommuner hade 148 av 290 en folkökning under 2011. Störst befolkningsökning skedde i Sigtuna kommun som vid årsskiftet hade 41 329 invånare och därmed passerade 40 000-gränsen. Helsingborg, med ett invånarantal på 130 626 personer, gick om Norrköping och är numera Sveriges åttonde största kommun.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.