Tillväxtanalys: Statens stöd till näringslivet

Tillväxtanalys har skrivit en rapport om statens stöd till näringslivet. Syfte med rapporten är att beskriva stödet för år 2011, hur stödet utvecklats över tid, och om så skett i enlighet med EU-kraven på redovisning av statliga stöd till näringslivet. Både industri- och tjänstesektorn omfattades av redovisningen.

De grupper ur näringslivet som fick ökat stöd under 2011 var småföretag med 282%, energistöd med 9,8% samt FoU med 24%. Under 2011 uppgick finansstödet till 49 miljarder kronor, inklusive finanskrisrelaterade åtgärder, till näringslivet.

Läs mer

Text: Stig Björne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.