Tillväxtanalys: Statens stöd till näringslivet

Tillväxtanalys har skrivit en rapport om statens stöd till näringslivet. Syfte med rapporten är att beskriva stödet för år 2011, hur stödet utvecklats över tid, och om så skett i enlighet med … [Read more...]