Tjänsteproduktionen minskar

I april 2013 minskade tjänsteproduktionen med 0,7% i jämförelse med samma månad förra året. Datakonsultverksamheten minskade mest. Det bör röra sig om en tillfällig försämring.

Under 2013 minskade tjänsteproduktionen mellan mars-april, i säsongrensade värden med 1,2%.  Samtliga jämförelser är årsbaserade och bygger på fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexvärden, där inget annat nämns. Uppgifterna för april är preliminära.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.