Industriproduktionen ökade med 0,5%

Inom det svenska näringslivet minskade produktionen under september. Nedgången från augusti till september var 0,3 procent (korrigerat för säsongseffekter). Stig Björne September 2013 i … [Read more...]

Tjänsteproduktionen minskar

I april 2013 minskade tjänsteproduktionen med 0,7% i jämförelse med samma månad förra året. Datakonsultverksamheten minskade mest. Det bör röra sig om en tillfällig försämring. Under 2013 minskade … [Read more...]