Industriproduktionen ökade med 0,5%

Inom det svenska näringslivet minskade produktionen under september. Nedgången från augusti till september var 0,3 procent (korrigerat för säsongseffekter). Stig Björne September 2013 i … [Read more...]