Industriproduktionen ökade med 0,5%

Inom det svenska näringslivet minskade produktionen under september. Nedgången från augusti till september var 0,3 procent (korrigerat för säsongseffekter).

Stig Björne

September 2013 i jämförelse med september 2012 så ökade istället produktionen med 0,4 procent i kalenderkorrigerade tal. Svagast utveckling, jämfört med samma månad föregående år, hade industriproduktionen som minskade med 2,0 procent.

Det var glädjande nog industriproduktionen som ökade, med 0,5 procent med tjänsteproduktionen och byggproduktionen minskade med 0,5 respektive 1,2 procent. Det tycks som att industriproduktionen har tagit fart under 2013. Vid en jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden, juli-september, och närmast föregående tremånadersperiod ökade produktionen inom näringslivet med 0,6 procent. Samtliga ingående index steg, varav industriproduktionen med 0,5 procent, byggproduktionsindex ökade med 1,1 procent medan tjänsteproduktionen ökade med 0,5 procent (kalenderkorrigerade och säsongrensade).

I kalenderkorrigerade tal ökade produktionen inom näringslivet med 0,4 procent i september 2013 jämfört med samma månad föregående år.

Procentuella förändringar i produktionsvolym

SNI 2007 Bransch/
Branschgrupp
Andel av
förädlings‑
värde 2012
Sep
2013/
Aug
2013
[1]
Jul‑Sep/
Apr‑Jun

[1]

Sep
2013/
Sep
2012

[2]

B-S exkl.
K och O
Näringslivet exkl. finans och försäkringsverksamhet 100 -0,3 0,6 0,4
B-D exkl.
35.2-35.3
Utvinning av mineral, tillverkning och försörjning av el 26,5 0,5 0,5 -2,0
F Byggverksamhet 7,9 -1,2 1,1 1,3
E, G-S exkl. K och O Tjänsteverksamhet inkl. vattenförsörjning och avfallshantering exkl.finans- och försäkringsverksamhet 65,6 -0,5 0,5 1,3

1)      Kalender- och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.