Minskad utrikeshandel första halvåret 2013

Den svenska exporten av tjänster och varor sjönk med hela 7,0 procent och importen med nästan lika mycket jan-jun 2013 i jämförelse med 2012 samma period. Detta trots att de svenska företagens största exportmarknader gick förhållandevis bra.

Stig Björne

Första halvåret 2013 minskade Sveriges export av varor med 9,7 procent jämfört med motsvarande period 2012. Importen minskade med lika mycket.

Under ett antal kvartal har exporten av varor minska och det började dyka ordentligt andra halvåret 2012. Exporten av tjänster har däremot fortsatt att utvecklas positivt men första halvåret 2013 minskade den något. Sveriges export av tjänster minskade under första halvåret 2013 med 0,2 procent, medan importen av tjänster ökade med 1,9 procent

Exporten av varor till andra EU-länder minskade 9,3 procent och till länderna utanför EU med 10,2 procent. Och de var de flesta stora varugrupper som minskade både när det gäller export och import. De stora undantagen var sådant som inte är så konjunkturberoende – livsmedel och läkemedel där exporten, liksom under finanskrisen 2008/2009, fortsatte att öka.

www.kommers.se/nyheter/Forcerade-nyheter/Sveriges-utrikeshandel-forsta-halvaret-2013/

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.