Minskad utrikeshandel första halvåret 2013

Den svenska exporten av tjänster och varor sjönk med hela 7,0 procent och importen med nästan lika mycket jan-jun 2013 i jämförelse med 2012 samma period. Detta trots att de svenska företagens största … [Read more...]