Stig Björne: Yrkesexamen skapar bättre matchning

Av de som började på universitet eller högskola läsåret 2005/06 hade de allra flesta arbete. Av de med yrkesexamen var det 73 procent som hade ett arbete helt eller till största del inom det område utbildningen var inriktad mot.

Stig Björne

Av de som läst yrkesprogram var 56 procent för de som läst yrkesprogram, men inte tagit ut examen och runt 45 procent för de som läst generellt program och/eller fristående kurser.

För de som läst yrkesprogram och de som läst generellt/konstnärligt program och/eller fristående kurser hade ungefär var fjärde av de som ej tagit ut examen 2013 ett arbete där högskoleutbildning inte var nödvändig (vilket ju är negativt både för den enskilde och samhället givet kostnader för studielån, utbildning etc).

Grundskole-, gymnasie- eller yrkeshögskoleutbildning var tillräckligt för dessa arbeten. Detta kan jämföras med var tionde för de med yrkesexamen och var femte för de som tagit ut en generell/konstnärlig examen.

Var fjärde av de som läst ett yrkesprogram har varit arbetslösa (i någon period) medan det var väsentligt vanligare bland de som läst generellt/ konstnärligt program och/eller fristående kurser där det handlar om var tredje.

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i tema-rapporten Utbildning 2013:3 Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06. www.scb.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.