Stig Björne: Yrkesexamen skapar bättre matchning

Av de som började på universitet eller högskola läsåret 2005/06 hade de allra flesta arbete. Av de med yrkesexamen var det 73 procent som hade ett arbete helt eller till största del inom det område … [Read more...]