Stockholmsbörsen 2013

Börsen i Stockholm har haft en kraftig uppgång under det gångna året. Innan 2013 kan summeras kan uppgången landa på mer än 20% efter ett 2012 som även det var ett bra år för börsen.

Sommaren år 2007 toppade börsen senast följd av en nedgång som tog fart hösten 2008 under finanskrisen. Nedgången blev historisk då många aktier halverades och börsen som helhet föll. OMX-index för de 30 största bolagen var nere på strax över 550 i slutet av 2008. Om konjunkturen fortsätter att förbättras och den svenska exporten tar fart kan uppgången fortsätta 2014.

Läs mer på Stigbjörne.se

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.