Hög sysselsättningsgrad i Sverige

Arbetslösheten relativt hur många personer som faktiskt arbetar av ”arbetskraften” är något som ofta förbises när olika länder jämförs i EU. Arbetskraften utgörs vanligtvis av personer mellan 15-74 … [Read more...]

Stockholmsbörsen 2013

Börsen i Stockholm har haft en kraftig uppgång under det gångna året. Innan 2013 kan summeras kan uppgången landa på mer än 20% efter ett 2012 som även det var ett bra år för börsen. Sommaren år … [Read more...]