Effekter på sysselsättningen av lägre arbetsgivaravgift

IFAU har studerat effekterna på registeruppgifter för samtliga individer i Sverige äldre än 15 år under åren 2001–2010. Man jämför de individer som omfattades och inte omfattades av de sänkta arbetsgivaravgifterna.

IFAU finner i sin studie att sysselsättningen för unga ökat med omkring två procent på kort sikt vilket i praktiken betyder 6 000–10 000 nya jobb.

Läs mer på Stigbjörne Analys

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.