Stor befolkningsökning 2013

Under 2013 så ökade den svenska befolkningen extra mycket och ökningen är den största sedan tiden efter andra världskriget. Befolkningsmängden uppgick 9 644 864 personer i slutet av 2013. Sedan 2012 har befolkningen ökat med nästan 90 000 personer.

Antalet invandrare under 2013 var rekordhögt då 115 845 personer, 55 419 kvinnor och 60 426 män, flyttade till Sverige.

Antalet döda uppgick till 90 402 personer, 46 742 kvinnor och 43 660 män.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.