Exporten 2013

För helåret 2013 så var det inga muntra siffror för den svenska exporten till utlandet. Totalt sett sjönk den svenska varuexporten med sju procent samtidigt som varuimporten minskade med sex procent.

Sveriges export till EU-28 minskade med sex procent medan importen minskade med fyra procent jämfört med samma period året innan

Läs mer på Stig Björne Analys

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.