Fortsatt stark befolkningsökning i Stockholm

Handelskammarens senaste analys om befolkningsökningen visar att Stockholms län väntas växa ännu snabbare än tidigare prognoser.  Befolkningen kommer att öka med drygt 30 procent 2014 till 2045. Underlaget kommer från SCB och Stockholms läns landsting.

Handelskammaren pekar på utmaningarna tex behovet av ökat bostadsbyggande och förbättrad infrastruktur och kommunikationer. 2045 väntas Stockholms län ha sju kommuner med fler än 100 000 invånare.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.