SCB-indikatorer för 2013

SCB:s senaste nummer av SCB- indikatorer innehåller en rejäl genomgång av den ekonomiska utvecklingen det sista kvartalet 2013 och delvis helåret 2013.

Den svenska ekonomin ”växlade upp” under fjärde kvartalet 2013. BNP växte med 1,7 procent säsongrensat och jämfört med tredje kvartalet. Så stark tillväxt har inte den svenska ekonomin uppvisat ett enskilt kvartal sedan sista kvartalet 2010.

Läs mer på Stig Björne Analys

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.