Bostadsmarknadsenkäten – Brist på bostäder

I Sverige har kommunerna det yttersta ansvaret för den lokala bostadsförsörjningen i den egna kommunen och man ska enligt bostadsförsörjningslagen ”skapa förutsättningar för alla att leva i goda … [Read more...]