SOU 2010:81 – en spretig statlig regional förvaltning

SOU 2010:81:n visar att sektoriseringen ökat och varje myndighet i stor utsträckning har optimerats utifrån de förutsättningar sområder inom den egna verksamheten. Utredningen visar att vi fått en … [Read more...]